עלות של מעגלים גמישים
Apr 12, 2016

מחירים גמישים הרכבה נופלים, והוא קרוב המעגל נוקשה מסורתיים. הסיבה העיקרית היא המבוא של חומר חדש, לשפר את תהליך הייצור או שינוי מבנה. עכשיו יציבות תרמית של המבנה שהופך את המוצר יותר, כמה חומרים אינם תואמים. חלקם חדשים יותר, מתאים יותר לטעינה לתוך מרחב קטן גשמי כי בשכבה נחושת הוא דק יותר, יכול להיות עשוי קווים יותר מתוחכמת המאפשרת לרכיבי מצית.

זוג: FPCB

הבא: מחשב לוח